REJESTRACJA KONKURS CIAST

Jeśli chcesz uczestniczyć w konkursie wyślij @ podajac koniecznie :

i

potwierdź też czy

Adres rejestracji konkursu ciast: ciasta@1muranow.pl

(*)Adres @ potrzebny jest do powierdzenia zgłoszenia i nadania numeru konkursowego.

REGULAMIN:
1.Udział w konkursie wymaga rejestracji przez email lub osobiscie na pikniku przed rozpoczeciem konkursu.

2.Każdy z uczestników musi zgłosic się do punktu organizatorów, przekazać wypiek (ciasta na zimno tez przyjmujemy), podać dane kontaktowe i otrzymać numer ciasta.

3. Karty do głosowania wydawane będą w punkcie organizatora.

4. Otrzymanie karty wiąże sie z podaniem danych adresowych.

5. Głosowanie odbędzie się w dwóch kategoriach: Ciasto wybrane przez jurorów oraz
wybrane przez mieszkańców.

6. Początek i koniec głosowania zostanie ogłoszony przez prowadzącego.

7. Zespół Jurorów składa się z 5 przedstawicieli.
wskazanycy przez organizatora - 2 osoby
oraz mieszkańców - 3 osoby.

8. Przedstawiciele mieszkanców zostaną wybrani przez nich samych w głosowaniu jawnym przed konkursem. Wszytkim chętnym zostanę wydane kary do głosowania.

9. Zespól Jurorów staje sie jednocześnie komisją skrutacyjną.

10. Ogloszenie wyników nastąpi niezwłocznie po przeliczeniu głosów.

11. Zmiana regulaminu wymaga podpisu Prezydenta, Sejmu, Senatu, Burmistrza, Przewodniczącej (-ego) Rady Dzielnicy (? której niewiadomo), ZGN-u i innych nie wymienionych też.

12. Regulamin w zycie juz wszedł.

Muranów 25 maja 2014 r.

 

wds3105

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

W KONKURSIE.

 

 

 

 

 

 

LGMSLArt© 2014