Formularz zgłoszenia zawodnika „MURATONU”

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem znajdującym się na tej stronie internetowej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora: Fundację Jeden Muranow. 01-047 Warszawa ul. Miła 22, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).

„Muraton” bieg dzieci ulicami Muranowa

OŚWIADCZENIE
przedstawiciela ustawowego rodzica/opiekuna prawnego dotyczącego zawodnika poniżej 18 roku życia

Ja nizej podpisana/ny przdstawiciel/ka ustawowy/a:

Niniejszym oswiadczam, ze jestem przedstawicielem ustawowym osoby nieletniej.

wyrażam zgodę na jego/jej uczestnictwo w biegu dziecięcym Muraton dnia 21 września 2013 r. Oświadczam także, że mój/ja podopieczny/a cieszy się dobrym zdrowiem, nie ma przeciwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w zawodach biegowych. Jednocześnie oświadczam, że mój/ja podopieczny/na startuje w zawodach wyłącznie na moją odpowiedzialność.

30 minut przed rozpoczęciem zawodow prosimy o zgłoszenie się do stanowiska organizatora by otrzymać numer startowy i podpisać dokumenty.