Misja

 • Dzialamy przede wszystkim na rzecz poprawy jakosci zycia spolecznosci lokalnej zamieszkujacej historyczna dzielnice Muranów.

  Chcemy wesprzec jej rozwój kulturalny, spoleczny, obywatelski, oraz wspierac ja prozdrowotnie. Promowac dobre praktyki zwiazane ze zdrowym stylem zycia, ekologia oraz ochrona zwierzat. Podnosic poziom edukacji, zwiazany m.in. z nauka jezyków obcych, informatyzacja czy historia – w szczególnosci lokalna. Przeciwdzialac wykluczeniu oraz patologiom spolecznym.

  W tym celu podejmujemy dzialania wzmacniajace wiezi spoleczne oraz wspierajace wspólprace z lokalnymi organizacjami rzadowymi i pozarzadowymi.


 • Wychodzac naprzeciw potrzebom spoleczenstwa demokratycznego, zalezy nam na rozwoju aktywnosci i partycypacji  w zyciu publicznym.

  Inicjujemy i udzielamy sie w konsultacjach spoleczne. Ulepszamy istniejace lub tworzymy nowe mechanizmy komunikacji pomiedzy mieszkancami, wspólnotami lokalnymi, mieszkaniowymi, organizacjami pozarzadowymi a jednostkami samorzadowymi i urzedami. Jestesmy aktywni w debacie dotyczacej realizacji zadan publicznych.

  Z zwiazku z tym nasze dzialania sa skierowane na umacnianiu rzeczywistej partycypacji spoleczenstwa w podejmowaniu decyzji i uczestnictwie w zyciu spolecznym. • Promujemy równiez akceptacje róznorodnosci: narodów, kultur czy tradycji.

  Pragniemy przyblizac mieszkancom mniejszosci narodowe i etniczne oraz rozwijac kontakty i wspólprace miedzy organizacjami lokalnymi i miedzykulturowymi w Polsce i poza jej granicami. Szczególny nacisk kladziemy na tradycje zydowska, ze wzgledu na historyczny wplyw  owej mniejszosci na obszar dzielnicy Muranów.

  Dlatego tez podejmujemy dzialania zwiekszajace swiadomosc spoleczna na temat zagadnienia wielokulturowosci i róznorodnosci, w tym tradycji lokalnej.

 

 

 

 

 

 

film3kl

 LGMSLArt© 2014