Hubert Malczewski

KOORDYNATOR WOLONTARIATU

Witold Zakrzewski

ZARZĄD FUNDACJI

Alicja Szulc

Zarzad Fundacji

Aleksandra Zacharska

ZARZĄD FUNDACJI

Marek Ślusarz

Prezes Fundacji