Hubert Malczewski

KOORDYNATOR WOLONTARIATU

Alicja Szulc

Zarzad Fundacji

Aleksandra Zacharska

ZARZĄD FUNDACJI

Marek Ślusarz

Prezes Fundacji