Hubert Malczewski

CZŁONEK ZARZĄDU

Karolina Boniowska

ZARZĄD FUNDACJI

Alicja Szulc

Zarzad Fundacji

Aleksandra Zacharska

ZARZĄD FUNDACJI

Marek Ślusarz

Prezes Fundacji