Hubert Malczewski

KOORDYNATOR WOLONTARIATU

Biografia

Związany z Fundacją od momentu jej powstania z początku jako uczestnik jej działań a potem ich współorganiazator.

Biografia

Związany z Fundacją od momentu jej powstania z początku jako uczestnik jej działań a potem ich współorganiazator.