KONTAKT
KONTAKT

ORGANIZACJA FESTIWALU

Marek Ślusarz

marekslusarz@1muranow.pl  | tel. 512 896 832

WSPÓŁPRACA Z ARTYSTAMI I ARTYSTKAMI

Ewa Jagiełło

ewa.jagiello@dks.art.pl

WOLONTARIAT

Hubert Malczewski 

hubertmalczewski@1muranow.pl | tel. 536 599 893

Dorota Jankowska

dorotajankowska@1muranow.pl 

PROMOCJA

Hubert Malczewski 

hubertmalczewski@1muranow.pl | tel. 536 599 893