25 września

Na koniec lata po raz IV Mieszkańcy spotykają się na pikniku pod hasłem:

By przejść do strony IV Pikniku dotknij naszego serca

MIEJSCE:

Skwer Jury Gorzechowskiego

PRZEBIEG IMPREZY:

13.00 –       Rejestracja uczestników Muratonu i rozdanie koszulek.
14.00 –        Startuje bie dla dzieci „Muraton”,
15.00 - 17.00  Animacje, gry, zabawy i konkursy.
15.00 - 17.00  Historyczna gra miejska na Muranowie 
               Wycieczki z przewodnikiem „Zaginiony świat Muranowa”
17.00 - 20.00 Koncerty i występy na scenie .
20.00          Projekcja filmu dokumentalnego

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin 

w dniu pikniku udostępni bezpłatne zwiedzanie muzeum przez  mieszkańców.

Oprócz atrakcji o charakterze kulturalnym ważnym elementem pikniku będzie promocja idei aktywnego obywatelstwa, w tym narzędzi partycypacyjnych dostępnych mieszkańcom, takich jak • Budżet partycypacyjny, • Inicjatywa Lokalna,

Wśród partnerów projektu są: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Amnesty International, Dom Kultury Śródmieście, Stowarzyszenie Stacja Muranów, Towarzystwo inicjatyw Twórczych „ę”, Klubokawiarnia Jaś & Małgosia, Spółdzielnia Socjalna Wola, Liceum Traugutta, Stowarzyszenie Mieszakańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga

LGMSLArt© 2014