Partnerstwo Przepis na Muranów

Partnerstwo Przepis na Muranów

Partnerstwo lokalne Przepis na Muranów jest ruchem społecznym zawiązanym w marcu 2017 r. przez mieszkańców, organizacje i instytucje muranowskie. Wspólnym celem jest ożywienie życia kulturalnego i społecznego osiedla oraz informowanie o nim mieszkańców, stwarzanie okazji do sąsiedzkich spotkań, zachęcanie do zaangażowania we wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej i najbliższego otoczenia.

Partnerstwo działa jako nieformalne zrzeszenie ludzi, instytucji, przedsiębiorców, którzy chcą się lepiej poznać, wymieniać informacjami i współdziałać, by osiedle stawało się coraz bardziej przyjaznym miejscem. Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych, którzy interesują się współczesnością i historią Muranowa. Mile widziani są zarówno mieszkańcy, instytucje, organizacje pozarządowe i firmy.

Nadchodzące spotkania partnerstwa

Sorry, no posts matched your criteria.