Współpracujemy z wieloma partnerami związanymi z Muranowem. Wspieramy się wzajemnie w projektach, które kierujemy do okolicznych mieszkańców i mieszkanek. W tym celu powołaliśmy w 2017 r. Partnerstwo Przepis na Muranów, które spotyka się cyklicznie wymieniając doświadczenia i planując wspólne akcje.

LogoCentrum wolontariatu
SpółSocWola_przezr Logo
Stacja_Muranow_Przezr logo
ognisko-muranow_Logo-3