Poradnik dobrych praktyk architektonicznych dla Muranowa

Poradnik Dobrych Praktyk Architektonicznych dla Muranowa

Poradnik Dobrych Praktyk Architektonicznych Muranowa to publikacja, która jest przewodnikiem po architektonicznym i urbanistycznym fenomenie Muranowa. Jest drugim z serii poradnikiem wydanym według koncepcji merytorycznej Katarzyny Domagalskiej, dzięki finansowaniu Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Celem serii poradników dobrych praktyk architektonicznych jest popularyzacja wiedzy na temat ochrony dziedzictwa, w tym w szczególności jej metod i uwarunkowań prawnych. Publikacja zawiera zarówno próbę określenia tożsamości obszaru Muranowa, jak i przegląd dobrych praktyk w zakresie prac konserwatorskich i remontowych. Poradnik, skierowany do mieszkańców i miłośników Muranowa, wzbogacony jest też o pomocnik i słownik ważniejszych pojęć związanych z architekturą.

Koncepcja i opracowanie: Katarzyna Domagalska, Zbigniew Domagalski
Teksty: Beata Chomątowska, Ewa Kalnoj-Ziajkowska, Urszula Szabłowska
Konsultanci merytoryczni: Zbigniew Domagalski, Urszula Szabłowska, Marek Ślusarz, Beata Chomątowska, Katarzyna Domagalska, Ewa Kalnoj-Ziajkowska
Wydawca: Fundacja Jeden Muranów, Warszawa 2019