Malarze Podwórkowi – Stop Bazgrołom

Graficzna forma logo  Malarzy Podwórkowych – Stop Bazgrołom powstało z pierwotnego projektu Prezesa Fundacji Marka Ślusarza projekt podrasował niezawodny Rafał Kowalczyk założyciel SOS dla podwórek na Muranowie. A wszystkie etapy powstawania były burzliwie omawiane na kolejnych spotkaniach partnerstwa Przepis na Muranów

Wszystko zaczęło się na Muranowie w 2017 roku. Jesienią na jednym z muranowskich budynków pojawiła się mowa nienawiści. Członkowie Partnerstwa Przepis na Muranów natychmiast ją zamalowali. Dokumentacja tych działań, opublikowana na jednym z portali społecznościowych, wywołała duże zainteresowanie mieszkańców i mieszkanek dzielnicy. Następnie wykonaliśmy ponad 500 zdjęć zabazgranych muranowskich murów, umieszczając je wszystkie na mapie. Nie można było tego tak zostawić.

Zachęciliśmy więc nauczycieli i uczniów V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego do zorganizowania większej akcji zamalowywania bazgrołów. W pierwszy dzień wiosny 2018 roku kilkudziesięciu uczniów wyposażonych przez Partnerstwo w farby i wałki przystąpiło do zamalowywania oszpeconych ścian. Wtedy powstało także logo i nazwa „Malarze podwórkowi – Stop bazgrołom”. Kilka tygodni później odbyło się kolejne grupowe zamalowywanie pseudograffiti.

W 2019 roku zainteresowanie akcją wyraziło stowarzyszenie Porozumienie Dla Pragi. W czerwcu i październiku tego samego roku, pod wspólnym logo, podobne przedsięwzięcia odbyły się także na Pradze-Północ. Wzięło w nich udział kilkadziesiąt osób; planowana jest także kontynuacja tych działań. Można zatem powiedzieć, że akcja zatacza coraz szersze kręgi. Wspólnie przygotowaliśmy także petycję do władz miasta, zachęcającą do podjęcia bardziej skutecznych działań w celu uporządkowania przestrzeni publicznej i stworzenia polityki miejskiej w zakresie walki z pseudograffiti. Podpisany przez 9 organizacji miejskich dokument stanowi w zasadzie gotowy zarys takiej polityki.

Fundacja Jeden Muranów, na codzień w porozumieniu z innymi patneramiktóra w sprawach formalnych Reprezentuje Partnerstwo Przepis na Murnów (grupe nie formalną). Tak też się stało w 2019 roku Fundacja w imieniu partnerstwa złozyła wniosek w konkursie m. st. Warszawy S3KTOR na najlepsze inicjatywy organizacji pozarzadowych w 2018 r. Decyzją jury konkursu zostalismy zwyciezcami w dwóch kategoriach za najlepszą inicjatywę aktywizującą oraz nagrodę portalu NGO.pl . Nagrodą pieniężną w ysokości 10 000 zł podzieliliśmy się z Porozumieniem dla Pragi , które na terenie prawobrzżnej Warszawy zamalowywało w kolejnych miejsach.                                                                                                                                                            

Powstał pierwszy mural, z cyklu Dzieci Muranowa, który pojawił się na zabazgranej ścianie Apteki przy ulicy Miłej 33. Jest to niesłychanie istotny element naszego działania – przysłowiowa „wisienka na torcie” – oprócz przywracania do normalności, chcemy zainspirować i pokazać, że wspólna przestrzeń może być przyjazna i kolorowa. Drugi muralem cyklu powstał na budyku garażu w podwórku międzi Nowolipiem, Al. Jana Pawła II i Al. Solidarności. W przygowaniu jest nastepny…
W sierpniu 2023 roku na konferencji prasowej na ulicy Chłodnej zorganizowanej przez Stołecznego Konserwatora Zabytków ogłoszono o właczeniu się m.st Warszawy do walki z zabazgranymi Murami.
Powołany został przy Stołecznym Konserwatorze Zabytków majacy opracować kierunki działań w, którym mam zaszczyt zasiadać. Pierwsze posiedzenie planowane jest na połowę października br.

Zabiegamy też o rozpłytowywanie fragmentów chodników i sadzenie pnączy, zwłaszcza przy śmietnikach, garażach, murach etc. Zieleń to również skuteczna ochrona przed wandalizmami.
Akcja zaczyna przynosić pożądane skutki. W nasze ślady idą także wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe, które wcześniej nie dostrzegały tego problemu, bo pseudograffiti w tak dużych ilościach zwyczajnie im się „opatrzyło”.                                                                                                                                                                                                                                             

Dla wszystkich chętnych do samodzielnego zorganizowania akcji podmiotów sprecyzowaliśmy szczegółowe zasady jej przeprowadzenia, które można znaleźć pod linkiem
Przepis na Muranów to partnerstwo lokalne zrzeszające organizacje pozarządowe, instytucje kultury oraz mieszkanki i mieszkańców chcących współpracować na rzecz położonego na granicy Woli i Śródmieścia warszawskiego Muranowa. Działamy od 2016 roku.
Więcej o nas: https://www.facebook.com/przepisnamuranow/