Misja

Działamy na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej zamieszkującej historyczne osiedle Muranów.
Wspieramy rozwój kulturalny, społeczny, obywatelski, oraz  prozdrowotny. Promujemy dobre praktyki związane ze zdrowym stylem życia, ekologia oraz ochrona zwierząt. Podnosimy poziom edukacji, związany m.in. z informatyzacją czy historią – w szczególności lokalną. Przeciwdziałamy wykluczeniu oraz patologiom społecznym.

Muranów04
jesteśmyzdeterminow
2000

Początek przemian

To był niewątpliwie początek. Na podwórku przy Miłej 22 spotkali sie mieszkańcy niezadowoleni z  państwowej administracji na Nowolipkach zwanej ABK. Wybraliśmy przedstawicieli na roczne zebranie wspólnoty. Bydynek był  w opłakanym stanie a  naprawy służyły zapewnieniu zatrudnienia pożałowania godnym fachowcom...a usunięciu usterek

2001

Rewolucja

Przejmujemy władzę we wspólnocie mieszkaniowej. Rozpoczynamy porządkowanie terenów zielonych, młodzież szykuje pomieszczenie dla przyszłych wspólnych działań.

2003

Trawnikowe szaleństwo

Nie mogliśmy już dłużej patrzeć na zdegradowany miejski trawnik przed naszymi oknami. Wypożyczyliśmy glebogryzarkę i wspólnie z mieszkańcami zrekultywowaliśmy 1500 m2 trawnika. A 10 ton ziemii kupiłem za całe 200 zł. od  wywożących ją z budowy zjazdów do nieistniejącej jeszcze Arkadii.

2004

Żywopłot społeczny

Kiedy nikt nie myślał o inicjatywie lokalnej zebraliśmy od lokatorów 3000 złotych i kupiliśmy Irgę błyszczącą oraz dobrą ziemię. Posadziliśmy z mieszkańcami żywopłot o długości 150 mb.

2005

Internet - zrób to sam

Historia Miłej 22 pełna jest zaskakujących historii. Zaproponowałem mieszkańcom, że jeśli pomogą przy pracach to sami zrobimy sieć internetową. A były to czasy kiedy łącze symetryczne 1/1 Mb wystarczało do obsłużenia 15 mieszkań. Składaliśmy się po 50 zł miesięcznie, kupiliśmy switch zarządzalny a serwer zrobiliśmy na linuxie. Kable puściliśmy w korytach za, które zapłaciła TP SA. Ale to inna ciekawa historia