Misja

 

Działamy przede wszystkim na rzecz poprawy, jakości życia społeczności lokalnej zamieszkującej historyczna dzielnice Muranów.
Chcemy wesprzeć jej rozwój kulturalny, społeczny, obywatelski, oraz wspierać ja prozdrowotnie. Promować dobre praktyki związane ze zdrowym stylem życia, ekologia oraz ochrona zwierząt. Podnosić poziom edukacji, związany m.in. z nauka języków obcych, informatyzacja czy historia – w szczególności lokalna. Przeciwdziałać wykluczeniu oraz patologiom społecznym.


MarekŚ1M
jesteśmyzdeterminow