Preambuła Partnerstwa

Partnerstwo lokalne Przepis na Muranów jest ruchem społecznym zawiązanym w marcu 2017 r. przez mieszkańców, organizacje i instytucje muranowskie. Wspólnym celem jest ożywienie życia kulturalnego i społecznego osiedla oraz informowanie o nim mieszkańców, stwarzanie okazji do sąsiedzkich spotkań, zachęcanie do zaangażowania we wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej i najbliższego otoczenia.
Partnerstwo działa w oparciu o Porozumienie jako nieformalne zrzeszenie ludzi, instytucji, przedsiębiorców, którzy chcą się lepiej poznać, wymieniać informacjami i współdziałać, by osiedle stawało się coraz bardziej przyjaznym miejscem. Chcemy stworzyć kanały informacji o programie wydarzeń w dzielnicy, budować i odkrywać razem z mieszkańcami tożsamość i żywą historię Muranowa. No i co najważniejsze działać na rzecz dobra Muranowa i jego mieszkańców.
Partnerstwo zaprasza wszystkich chętnych do współpracy, którzy interesują się współczesnością i historią Muranowa. Mile widziani są zarówno mieszkańcy, instytucje, organizacje pozarządowe i firmy. 
Torba