Marek Ślusarz

Prezes Fundacji

Aleksandra Zacharska

ZARZĄD FUNDACJI

Alicja Szulc

Zarzad Fundacji

Witold Zakrzewski

ZARZĄD FUNDACJI

Hubert Malczewski

KOORDYNATOR WOLONTARIATU